Telia Company Q2 2017

Se den livesända presskonferensen

Nyheter

Se alla nyheter
  • STARKT KASSAFLÖDE OCH KOSTNADSÅTGÄRDER
  • Inför publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2017 den 20 juli, specificerar Telia Company viktiga poster som totalt kommer att ha en negativ påverkan om 1,2 GSEK på rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet och en negativ påverkan om 2,0 GSEK på nettoresultatet i avvecklad verksamhet, i det andra kvartalet. Kassaflödeseffekten är 6,3 GSEK i kvarvarande verksamhet medan det inte har någon kassaflödeseffekt i avvecklad verksamhet.
  • BSR, en oberoende icke-vinstdrivande organisation, har på uppdrag av Telia genomfört konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter (’Human Rights Impact Assessments’, HRIA) av Telias verksamheter i region Eurasien, samt av verksamheterna i Litauen och i Sverige.
  • Telia Companys delårsrapport januari-juni 2017 offentliggörs torsdagen den 20 juli 2017 cirka klockan 7:00.
  • Telia Company slutförde i dag förvärvet av det finska ICT-företaget Nebula Top Oy, som erbjuder molnbaserade tjänster till SME och SoHo-segmenten.

Våra berättelser

Ta en VR-tur i vårt unika huvudkontor

Kolla in vårt nya kontor i Solna, Stockholm, och hitta din favoritplats. Är det vattenfallet, de extra stora skärmarna eller fussball-spelet?

Läs mer

Smart kollektivtrafik – nyckeln till städernas nya utmaningar

Allt fler nordbor väljer att bosätta sig i städer vilket leder till nya utmaningar för kollektivtrafiken. Enligt en ny rapport från Telia och Arthur D. Little finns det till exempel risk för att Sverige bara når halvvägs till målet om fördubblat antal resor i kollektivtrafiken 2020. Men redan idag finns en rad smarta lösningar för att möta de nya utmaningarna.

Läs mer
Livet online - genom barnens ögon

Nu har barnen, med egna ord, förklarat för oss vilken roll internet spelar i deras liv

Kontakta Press & Media

Senaste tweets