Nyckeltal aktien

Nyckeltal för aktien över de senaste tio åren.

Per aktie 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Utdelning (MSEK) 12 990 12 990 12 990 12 341 12 341 12 349 10 104 8 083 17 962 28 290
Utdelning per aktie (SEK) 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,0 6,3
Utbetalningsandel (%) 151,9 89,6 86,8 62,1 67,7 58,1 53,6 42,5 101,6 166,5
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 490 457 4 490 457 4 490 457 4 490 457 4 490 457
- Efter utspädning (tusental) 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 490 457 4 490 457 4 490 457 4 490 457 4 490 457
Resultat per aktie (SEK) 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21 4,73 4,20 4,23 3,94 3,78