Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och utdelningsmål för 2016.

Utdelningspolicy, uppdaterad

Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen.

Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x plus/minus 0,5x.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).

Utdelningshistorik

Beslut vid bolagsstämmaUtdelning för årSEK/aktieMSEK totalt

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.