TeliaSonera förstärker management i Eurasien

TeliaSoneras chef för Investor Relations, Martti Yrjö-Koskinen, har utnämnts till Senior Vice President för TeliaSoneras affärsområde Eurasien. Han kommer att tillträda sin nya befattning den 1 oktober 2008. Martti Yrjö-Koskinen fortsätter som chef för Investor Relations tills en efterträdare har tillträtt.

I sin nya roll blir Martti Yrjö-Koskinen medlem av ledningsgruppen för TeliaSoneras affärsområde Eurasien. Förutom övrigt management-ansvar kommer han också att ansvara för affärsområdets kommunikation. Han kommer att rapportera till Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.



I Eurasien verkar TeliaSonera på attraktiva, snabbväxande och mycket lönsamma marknader. TeliaSonera kommer att fortsätta söka efter möjligheter i denna del av världen och utnämningen av Martti Yrjö-Koskinen kommer att ytterligare förstärka ledningsgruppen i Eurasien. Martti Yrjö-Koskinen har varit chef för Investor Relations sedan 2005. Dessförinnan innehade han olika befattningar inom koncernens avdelningar för corporate finance och treasury. Han anställdes i TeliaSonera 2000.



Arbetet med att rekrytera en ny chef för Investor Relations har redan påbörjats. Martti Yrjö-Koskinen behåller ansvaret för Investor Relations tills en efterträdare har tillträtt.





Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30