Långsiktigt incitamentsprogram - utfall

Telia Company erbjuder ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner. Koncernledningen omfattas inte av detta program.

Se nedan för utfall i varje avslutat program.

  •     Prestationsaktieprogram 2010/2013 = 4,33% (av maximala 30%)

  •     Prestationsaktieprogram 2011/2014 = 6,25% (av maximala 30%)

  •     Prestationsaktieprogram 2012/2015 = 13,13% (av maximala 30%

  •     Prestationsaktieprogram 2013/2016 = 5,63% (av maximala 30%)

  •     Prestationsaktieprogram 2014/2017=4,20% (av maximala 30%)

Långsiktigt incitamentsprogram - Resultat per program och KPI

För ytterligare information om Telia Companys långsiktiga incitamentsprogram, se not K31 i koncernredovisningen.