Revisorer

Deloitte AB valdes första gången till revisor vid bolagsstämman i april 2014. Jan Nilsson är huvudansvarig revisor sedan april 2016.

Deloitte är ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder och erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Svenska revisionsklienter är bland annat Atlas Copco, Investor, Kinnevik, LKAB och Swedbank.

Följande arvoden har betalats ut av Telia Company till Deloitte.

 

Arvoden (MSEK) 2015 2014 2013
Revisionsarvoden 46 38 -
Revisionsnära tjänster 3 5 1,4
Skatterådgivning 1 1 1,5
Övriga tjänster 17 1 10,8
Totalt 67 45 13,7