Key notes

Sören Abildgaard, Hans Dahlberg, Jens Henriksson and Per Avander speaks at the 2015 IoT Symposium.

Intro and Sören Abildgaard

Hans Dahlberg

Jens Henriksson - Folksam

Per Avander - Bilia