Clarification regarding media reports

Following media reports that there is uncertainty surrounding the ownership of the assets TeliaSonera acquired from Takilant in 2007, TeliaSonera has today provided the prosecutor with documents which confirm that Takilant owned the licenses and frequencies at the time of the acquisition.

TeliaSonera has previously communicated that the company paid the purchase price to an account belonging to Takilant, which owned the assets.

Klargörande av mediauppgifter

Efter mediauppgifter om att det råder oklarhet beträffande ägandet av de tillgångar TeliaSonera förvärvade från Takilant 2007, har bolaget idag försett åklagaren med dokumentation som fastställer att Takilant ägde licenserna och frekvenserna vid tidpunkten för förvärvet.

TeliaSonera har också tidigare kommunicerat att bolaget betalade köpeskillingen till konto tillhörande företaget Takilant, som ägde tillgångarna.