Comment by Chairman Anders Narvinger on recent allegations

“The allegations regarding bribery and money laundering, directed at TeliaSonera in the current affairs' programme Uppdrag Granskning are very serious. Therefore, it is important that the external review we are initiating ascertains whether there are any grounds for these allegations. The board has full confidence in TeliaSonera’s President and CEO Lars Nyberg and in the way management handles the situation. I share Lars Nyberg’s concern about developments in Uzbekistan, both from a human rights and business climate perspective. Uzbekistan is currently the country which gives rise to most concerns for TeliaSonera.”

Kommentar av styrelseordförande Anders Narvinger om anklagelserna i Uppdrag Granskning

"Anklagelserna om mutor och penningtvätt som riktats mot TeliaSonera i Uppdrag Granskning är mycket allvarliga. Därför är det viktigt att den externa granskning vi nu tillsätter noga undersöker om det finns någon grund för dessa anklagelser. Styrelsen har fullt förtroende för TeliaSoneras VD Lars Nyberg samt ledningens sätt att hantera den här situationen. Jag delar Lars Nybergs oro över utvecklingen i Uzbekistan, både vad gäller mänskliga rättigheter och det affärsmässiga klimatet. Uzbekistan är i dagsläget det land som innebär de svåraste övervägandena för TeliaSonera."