Factual errors about TeliaSonera in Veckans Affärer

Veckans Affärer’s article from October 11 is based on a mistaken claim that TeliaSonera acquired its operations in Nepal from Raj Bahadur Singh, or a company controlled by him.

TeliaSonera acquired a controlling stake in Spice Nepal/Ncell in October 2008. The seller was Visor Group, an international investment company based in Kazakhstan.

Raj Bahadur Singh was a shareholder and chairman of the board in Spice Nepal until April 2006 when he sold the last part of his holding to Visor, left his board position and the company.

During the Autumn of 2007 TeliaSonera started exploring the possibility of entering the Nepalese market, and completed the transaction with Visor in 2008.

Veckans Affärer has chosen not to check its facts with TeliaSonera ahead of the publication despite the fact that we asked its reporter to do so. This untrue picture of TeliaSonera’s business in Nepal which is now being spread in the media damages the company, which is deeply unfortunate.

Faktafel om TeliaSonera i Veckans Affärer

Hela Veckans Affärers artikel från 11 oktober är baserad på det felaktiga påståendet att TeliaSonera förvärvade verksamheten i Nepal från Raj Bahadur Singh, eller något bolag kontrollerat av honom. 

TeliaSonera förvärvade en kontrollpost i Spice Nepal/Ncell i oktober 2008. Säljare var Visor Group, ett internationellt investmentbolag baserat i Kazakstan.
Raj Bahadur Singh var delägare och styrelseordförande i Spice Nepal till och med april 2006 då han sålde sista delen av sitt innehav till Visor, lämnade ordförandeposten och bolaget.

TeliaSonera började under hösten 2007 undersöka möjligheten att gå in i Nepal och genomförde affären med Visor i oktober 2008.

Veckas Affärer har valt att inte kontrollera fakta med TeliaSonera innan publicering av artikeln trots att vi bett Veckans Affärers reporter om detta. Den osanna bild av TeliaSoneras affärer i Nepal som nu spridits i media skadar bolaget, vilket är djupt olyckligt.