Statement following Lars Nyberg’s meeting with the Committee on Industry and Trade of the Swedish parliament

Today, Lars Nyberg, CEO gave a statement to the press following his meeting with the Committee on Industry and Trade of the Swedish Parliament.

“The meeting with the Committee on Industry and Trade of the Swedish parliament went well. I received lots of questions, critical questions, and I did my utmost to answer them.

I had the opportunity to describe the background to TeliaSonera’s operations in Eurasia and the challenges connected with doing business in this part of the world.

The committee was also informed of how we set up our business in Uzbekistan in 2007 and of how I perceive the allegations against us in connection with that investment.

I am completely convinced there are no grounds to the corruption allegations directed at the company and we cooperate fully with the authorities regarding the ongoing investigation.

I also spoke to the committee about TeliaSonera’s decision to ask  law firm Mannheimer Swartling to investigate whether there is any truth to these allegations. I assured them that we have given this issue the highest possible priority and that the investigation will be completed by the end of the year.

Finally, we discussed the action plan we embarked up last Spring and the priorities for our sustainability work.

The Members of the Committee had many questions, constructive as well as critical, and I believe we engaged in a fruitful dialogue. I know that you have many questions, but I ask you to please appreciate that we are subject to a police investigation and have initiated an external investigation to try and provide answers to these serious allegations and we must await their results before commenting further. In the meantime, we will focus all our efforts on answering their questions.” 

Lars Nybergs kommentar efter mötet med Näringsutskottet

Idag gav Lars Nyberg en kommentar efter sitt möte med riksdagens näringsutskott.

”Det var ett bra möte med Näringsutskottet. Det var många frågor, kritiska frågor, och jag har besvarat dem så bra jag kan.

Jag fick möjlighet att beskriva bakgrunden till att TeliaSonera bedriver verksamhet i Centralasien och de utmaningar som är förknippade med det.

Utskottet fick även information om hur det gick till när vi etablerade verksamhet i Uzbekistan 2007 och hur jag ser på de anklagelser som riktats mot oss med anledning av den investeringen.

Jag är fortfarande övertygad om att det inte finns någon grund för de beskyllningar om korruption som riktats mot företaget och vi samarbetar fullt ut med myndigheterna i den förundersökning som nu pågår.

Jag berättade också om det uppdrag styrelsen gett åt Mannheimer Swartling att under ledning av advokat Biörn Riese utreda om det finns någon som helst grund för anklagelserna.  Det arbetet är prioriterat och ska vara färdigt innan årsskiftet.

Avslutningsvis diskuterade vi det handlingsprogram vi sjösatte i våras och de prioriterade aktiviteter vi har inom hållbarhetsområdet.

De hade många frågor, konstruktiva såväl som kritiska och jag tyckte det blev en bra dialog. Jag vet ni har massor av frågor, men nu är vi föremål för förundersökning och har initierat en extern granskning för att svara på frågan om det finns någon grund för de här allvarliga beskyllningarna. Nu får vi avvakta resultatet. I mellantiden kommer vi att ägna all vår kraft åt att besvara deras frågor.”