Uzbekistan update

We can confirm that the Swedish  police has collected information from TeliaSonera regarding Uzbekistan. A few days ago TeliaSonera announced that the company will initiate an external review regarding the allegations of bribes and money laundering. The anticorruption unit of the Swedish Prosecuting Authorities have now initiated an investigation, which we welcome. TeliaSonera will cooperate fully with the investigation.

Uppdatering Uzbekistan

Vi kan bekräfta att polisen har inhämtat uppgifter och information från TeliaSonera angående Uzbekistan.TeliaSonera aviserade för några dagar sedan en extern granskning om anklagelserna om mutor och penningtvätt. Nu har åklagarmyndighetens enhet mot korruption inlett en förundersökning vilket vi välkomnar. TeliaSonera kommer på alla sätt att samarbeta med utredningen.