”Det är få branscher som kan visa en liknande tillväxt”

Innovativa och i teknisk framkant, så beskriver Karin Eliasson, Senior Vice President and Head of Group Human Resources, TeliaSonera. Nu söker företaget unga...

Innovativa och i teknisk framkant, så beskriver Karin Eliasson, Senior Vice President and Head of Group Human Resources, TeliaSonera. Nu söker företaget unga talanger som vill vara med och utveckla nästa generations telekomtjänster.

Efter en omväxlande karriär inom ett flertal olika branscher kom Karin Eliasson år 2008 till TeliaSonera. I dag har hon det övergripande HR-ansvaret för koncernens 28 400 medarbetare.


Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?
– Det finns mycket att vara stolt över men om jag ska lyfta fram en sak så får det bli att vi har blivit mer av ett bolag än tidigare.  Något som lett till att vi i dag har gemensamma tankar och processer kring ledarskap, hur vi sätter mål och hur vi belönar.


Vad gör TeliaSonera till en spännande arbetsgivare?
– Kommunikationen är central i moderna människors tillvaro, från Norge till Nepal. Efterfrågan på datatrafik mångdubblas när användandet av smarta mobiler, surfplattor och fiberuppkopplingar ökar. Det är få branscher som kan visa en liknande tillväxt. På TeliaSonera är vi innovativa, vi ligger i framkant tekniskt, och har massor av kompetens, det ger oss förutsättningar att bli vinnare i en industri i stor förändring.


Vad utmärker arbetsmiljön på TeliaSonera?
– Alla våra duktiga och kompetenta medarbetare. På TeliaSonera räknas individens resultat och vi arbetar med att ständigt bli bättre.
Vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter finns det för unga talanger?
– Mycket goda skulle jag säga. En bransch i förändring kräver talangfulla medarbetare som hänger med i utvecklingen. Vi belönar prestation, har en öppen arbetsmarknad och erbjuder olika former av kompetensutveckling.


Vad kan ni erbjuda dem som drömmer om en internationell karriär?
– Vi kan erbjuda möjligheten att jobba i något av våra 18 länder. Att medarbetare som vill och har förutsättningarna flyttar mellan länderna gör att vi kan överföra kompetens på ett effektivt sätt.


Vilka utmaningar står ni inför?
– Att bli ännu effektivare än vi är idag. Vi arbetar med att utveckla vår affärsmodell för att möta de utmaningar som marknaden och kunderna ställer på oss. Samtidigt måste vi säkerställa att vi fortsätter att attrahera, behålla och rekrytera de bästa talangerna.


Vilka vill ni rekrytera?
– Vi vill rekrytera alla möjliga olika typer av kompetenser. Det handlar om ingenjörer, ekonomer, marknadsförare och säljare såväl som medarbetare till kundtjänst. Viktigt är att det är personer som passar in i en dynamisk organisation i ständig förändring. Personer som kan vara med om att utveckla TeliaSonera över tiden.


Har du något råd till nyutexaminerade studenter?
 – Ett råd är att inte planera karriären för mycket. Det kan stänga fler dörrar än vad det öppnar. Att göra bra ifrån sig och bidra där du är leder ofta till möjligheter som du kanske inte tänkt på.


Kan du berätta något om TeliaSonera som inte är allmänt känt!
– Vi har nätverk som fungerar i gruvan i Kiruna och på toppen av Himalaya. Dessutom går 85 procent av internettrafiken i Europa genom vårt nät, nästan 350 miljoner människor når internet via TeliaSonera. Det är häftigt!

Namn: Karin Eliasson
Titel: Personaldirektör
Utbildning: B.Sc HR
Första jobb efter examen: Frösö Behandlingshem
Viktigaste karriärval: Mitt första internationella jobb