Svenska Talarpriset till Annelie Ljungberg

Årets mottagare av Svenska Talarpriset är Annelie Ljungberg från Sköllersta i Närke. Hon får priset för sitt mod att protestera vid ett brutalt våldsdåd och förmågan att uttrycka sin sorg och vrede i gripande ord.
Annelie Ljungberg var sambo med Olof Borén, en av de två polismän som mördades i Malexander i maj förra året. I samband med rättegången mot förövarna höll Annelie Ljungberg ett 13 minuter långt målsägaranförande där hon bland annat beskrev hur mordet hade berövat även henne delar av livet. Den Annelie som fanns fram till den 28 maj finns inte längre, hon dog tillsammans med Olle i ett dike i Malexander. Inte avrättad med ett nackskott som han, men det skottet släckte inte bara Olles liv utan den levnadsglädje jag hade. Valet av Annelie Ljungberg utgör ett trendbrott i listan av pristagare. Tidigare har samtliga mottagare av Svenska Talarpriset varit kända personer, ofta tongivande i det politiska, publicistiska och kulturella Sverige. Annelie Ljungberg är den första icke-kändisen. Hon är stolt och överraskad över utnämningen. - Bara att finnas på samma lista som Astrid Lindgren gör mig överväldigad, säger hon. Annelie Ljungberg är 39 år och bosatt i Sköllersta i Närke. Hon undervisar i en 5/6-klass i Sköllersta skola. Hon brukar inte ha svårt att göra sin stämma hörd när det behövs, men beskriver sig inte som en rutinerad talare. Efter det uppmärksammade talet i rätten fick Annelie bland annat erbjudande om att bli förstamajtalare, men avböjde. - Jag vet inte om jag kommer att hålla några mer tal. Den här gången var speciell. Det var nödvändigt för mig att få klä min förtvivlan och vrede i ord och att rikta orden till dem de berörde. Jag vet inte om samma nödvändighet kommer att uppstå igen i något sammanhang. Tidigare mottagare av Svenska Talarpriset är Sara Lidman, Jonas Gardell, Odd Engström, Alf Svensson, Ernst-Hugo Järegård, Astrid Lindgren, Bodil Jönsson, Bo Strömstedt och Hans Alfredson. Svenska Talarpriset är instiftat av Telia och syftar till att väcka intresset för konsten att tala. Telias Retorikstipendium
Telias Retorikstipendium går till författaren och Handelshögskolestudenten Johanna Nilsson, 27 år, från Stockholm. Hon får priset för sin formuleringskonst och sin strävan att levandegöra ordet. Johanna Nilsson har kommit ut med två romaner, Hon går genom tavlan ut ur bilden, och Flickan som uppfann livet. Men Johanna är också en hängiven gestaltare av det talade ordet och arbetar ofta med textuppläsningar och föreläsningar för att dryga ut studentkassan. Stipendiesumman på 25 000 kronor kommer att ge henne tid att skriva en teaterföreställning. En föreställning med musik, teater och högläsning. Jag vill, kort och gott, föra ut de ord jag skrivit också muntligt. Telias Lärarpris i retorik
Telias Lärarpris i retorik går till Raoul Lejeborg på Hjulstaskolan i Spånga. Han får det för att han ger elever med annat modersmål än svenska modet att via talarstolen i klassrummet erövra teaterscenens och gatans offentliga rum. På Hjulstaskolan, där Raoul Lejeborg undervisar i svenska och so, har 97 procent av eleverna invandrarbakgrund. Så här skriver en av de kolleger som nominerat Raoul Lejeborg till priset, nämligen hans rektor Elisabeth Sörhuus: Raoul anser att alla elever har något att säga, även de som är nyanlända till Sverige och ännu inte fullt ut har tillägnat sig det svenska språket. Han undervisning bygger på diskussioner och debatter och han har ställt en talarstol till elevernas förfogande längst fram i klassrummet. --- Raoul kan konsten att berätta - om världsfrågorna, om de stora författarna och livet. Raoul Lejeborg är också handledare för HjulstaÄnglar, ett slags Guardian Angels som är förebilder för andra elever och ska se till att det inte blir bråk på skolan. Prisutdelningen förrättas av Telias VD Marianne Nivert. Hon överlämnar 100 000 kronor till Svenska Talarprisvinnaren Annelie Ljungberg, 25 000 kronor till retorikstipendiaten Johanna Nilsson och 50 000 kronor till årets mottagare av Lärarpriset i retorik, Raoul Lejeborg. I juryn för årets Svenska Talarpris har följande personer suttit: Kurt Johannesson, professor i retorik, Uppsala, Olle Stenholm, pressombudsman, Alf Svensson, partiledare, Bibi Andersson, skådespelare, Agneta Pleijel, författare och Gunnar Backlund, Telias kommunikationsdirektör (som ersättare för koncernchefen). Juryn för Telias Retorikstipendium bestod av följande universitetslektorer: Siv Strömquist, Uppsala universitet, Karin Junefelt, Stockholms universitet och Åke Jonsson, Umeå universitet. Juryn för Telias Lärarpris i retorik bestod av: Monica Ekenvall, Lärarhögskolan i Göteborg, Bo Svensson, Skurups folkhögskola, Bo Renberg, institutionen för språk och kommunikation i Luleå och Gunilla Molloy, Lärarhögskolan i Stockholm.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se