com hem utvidgar satsningen på digital-TV

Måndagen den 20 mars får även Boden tillgång till digital-TV då com hem (f.d. Telia InfoMedia TeleVision) utvidgar sin satsning. Detta innebär drygt 7 000 nya hushåll och nu kan över 1,2 miljoner hushåll få tillgång till digital kabel-TV från com hem.
För att få tillgång till digital kabel-TV behöver kunden dels vara ansluten till com hem:s kabel-TV nät och dels köpa en digital-TV box som säljs i radio- och TV-handeln. Utöver boxen behöver kunden ett programkort. Utan extra kostnad får kunden då bland annat tillgång till 40 musikkanaler, internationella radiokanaler, klassiska TV-spel och sex Bio Hemma-kanaler. Bio Hemma är en s.k. pay-per-view-tjänst, det vill säga kunden betalar bara för de filmer han/hon tittar på. Förutom tjänsterna ovan erbjuds kunderna ett 50-tal TV-kanaler och med hjälp av en TV-guide får kunden hjälp att snabbt söka, sortera och välja ut sina favoritprogram. Zapparen är en tjänst som ger snabb och lättöverskådlig information om pågående
program. Tjänsten kan användas samtidigt som kunden tittar på ett TV-program. Genom att komprimera och digitalisera TV-signalen kan antalet kanaler utökas väsentligt. Den gamla analoga tekniken har ett kapacitetstak på 39 kanaler medan den digitala tekniken ger plats till mellan sex och åtta kanaler på samma utrymme som för en analog kanal. Förutom ökad valfrihet innebär digital-TV ännu bättre ljud- och bildkvalitet. I samband med introduktionen av digital-TV i Boden, sker även en kanalomläggning i com hem:s kabel-TV nät: TV4 flyttas från VHF3 till VHF6 (182,25 MHz)
Kanal5 flyttas från VHF9 till S13 (245,25 MHz)
Infokanalen TV9 flyttas från VHF10 till VHF8 (196,25 MHz)
ZTV flyttas från VHF11 till S12 (238,25 MHz)
MTV flyttas från S11 till S14 (252,25 MHz)
Eurosport flyttas från S13 till S11 (231,25 MHz)
BBC Prime flyttas från VHF6 till S37 (413,25 MHz)
Animal Planet/Discovery flyttas från S12 till S38 (420,25 MHz)
Cartoon/TCM flyttas från S14 till S18 (280,25 MHz)
TV1000 flyttas från S15 till S16 (266,25 MHz)
Finlands TV flyttas från S16 till S15 (259,25 MHz)
CNN flyttas från S17 till S39 (427,25 MHz)
TV6 flyttas från S32 till S20 (294,25 MHz) För de anslutna hushållen innebär flytten att TV- och videoapparater behöver ställas om till den nya frekvensen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se