Tele1 Europe, Telia och Utfors bygger bredbandsnät i Norrland

Tele1 Europe, Telia och Utfors tar nu initiativet och bygger tillsammans ett bredbandsnät längs med den Norrländska kusten. Långdistansnätet består totalt av 110 mil fiberkabel och sträcker sig från Haparanda i norr till Norrtälje i söder. Hela projektet innebär en investering om cirka 300-600 miljoner kronor, en kostnad som delas mellan de tre bredbandsaktörerna.
- Vi är tre marknadsaktörer som beslutat oss för att göra gemensam sak. Vi tror på Norrland och ser en stor marknadspotential i den regionen. Vi ser mycket positivt på vårt samarbete, etableringen blir möjlig tack vare att vi gräver tillsammans, säger Anders Brismo VD Tele1 Europe AB, Lars-Gunnar Johansson vice affärsområdeschef Telia Carrier & Networks och Jan Werne, VD på Utfors i ett samstämmigt uttalande. Det första spadtagen tas om cirka två veckor då grävandet börjar på två platser samtidigt, Haparanda i norr och Norrtälje i söder. Därefter kommer Norrlandskusten successivt att förses med den nya tekniken och man räknar med att allt arbete är slutfört kring årsskiftet 2000/2001. Tillgången till tekniken ger näringslivet i Norrland nya förutsättningar att utvecklas och genom operatörernas engagemang skapas också arbetstillfällen. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se