Telia Infomedia delägare i Scandinature

Telia har idag förvärvat 15 procent av aktierna i Scandinature AB genom riktad emission för 7,5 MSEK.
Samarbetet bygger på en framgångsrik mediaproduktion som numera också inkluderar bredband och Internet. Scandinature är ett av världens ledande produktionsbolag av natur- och vetenskapsdokumentärer och företagets stora mediaarkiv ligger till grund för en utbyggd satsning på filmproduktioner och distribution via nya kanaler som bredband, Internet och interaktiva produktioner som DVD. - För Telia och InfoMedia innebär satsningen att vi kan visa "de goda exemplen" på vad nya kommunikationstjänster distribuerade via bredband kan ge för nytta, oavsett om man använder PC, mobiler eller TV, säger Olle R. Elioth på Telia InfoMedia.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se