Telia delägare i första panryska mobiloperatören

Telia blir delägare i den första panryska mobiloperatören i Ryssland. Det nya bolaget blir en av Rysslands största mobiloperatörer med tillgång till en marknad med ca 120 miljoner invånare. Bolaget bildas som en följd av att den ryska marknaden för närvarande håller på att konsolideras genom sammanslagningar mellan mindre operatörer.
Det nya bolaget består av Telias delägda bolag North-West GSM, som är den ledande GSM-operatören i St Petersburgsområdet, Sonic Duo, den tredje GSM-operatören i Moskvaområdet samt Telias delägda holdingbolag Telekominvests fem regionala GSM 900/1800 operatörer i norra Kaukasus, Volgaregionen, Uralbergen samt de östra ryska regionerna. - Den ryska telekommarknaden är utan tvivel en av de mest attraktiva marknaderna i världen. Sammanslagningen stärker Telias närvaro på den expansiva ryska marknaden. Vi är säkra på att gemensam erfarenhet, investeringskapacitet och hög professionalism kommer att bidra till att det nya bolaget når en ledande position inom den ryska telekomindustrin, säger Annika Christiansson, chef för Baltikum- och Rysslandverksamheten på Telia Mobile AB. Telia äger direkt och indirekt 16,2% i den nybildade panryska mobiloperatören. Telecominvest är en annan av huvudägarna i det nybildade pan-ryska bolaget med en ägarandel på 31,3%. Telia har en indirekt ägarandel i Telecominvest via en ägarandel om 31% i First National Holding som i sin tur äger 85% av Telekominvest. Övriga ägare är Sonera (26%), Central Telegraph Mobile (25,1%), samt ett antal mindre ägare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se