Skanova levererar ADSL Bredband till Glocalnet

Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, Internet- och telekomtjänster har nyligen tecknat avtal med Glocalnet om leverans av Skanova Bredband ADSL. Därmed vidgar Skanova väsentligt marknadspotentialen för sin ADSL-tjänst.
Med nära 100 000 kunder inom fast telefoni och över 12 000 kunder inom mobil telefoni har Glocalnet sedan 1996 etablerat sig som en uppstickare på privatmarknaden. Sedan 2001 ingår i tjänsteutbudet även uppringd Internet, som utnyttjas av närmare 4.000 kunder. - Överenskommelsen med Glocalnet innebär ett nytt och intressant sätt för oss på Skanova att kunna erbjuda ADSL-tjänster till nya kundkategorier, framhåller Skanovas försäljningsdirektör Monica Björk i sin kommentar till avtalet. Vid slutet av första kvartalet 2002 fanns det drygt 300.000 användare av Skanova ADSL Bredband fördelade på orter i landets samtliga kommuner. Tekniskt och kommersiellt är det idag möjligt att erbjuda ca 75% av landets hushåll Bredband baserat på ADSL-tekniken.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se