TeliaSonera tecknar avtal med Stora Enso

TeliaSonera tecknar avtal med Stora Enso

TeliaSonera har tecknat ett tvåårsavtal med Stora Enso om att leverera
en global lösning för datakommunikation. Tillsammans med ett ettårigt
trafikavtal på fast och mobil telefoni, är hela ordern värd cirka 136
Mkr.

Totalt handlar det om att ansluta cirka 400 av Stora Ensos produktions-
och försäljningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Drygt hälften
av dessa är lokaliserade i Norden.

Lösningen är baserad på TeliaSoneras nya globala erbjudande - DataNet
International - som är en kombination av TeliaSoneras egen pannordiska
VPN-tjänst och Infonets världsomspännande nät.

- Genom våra pannordiska tjänster och vårt engagemang i Infonet, kan vi
tillgodose våra kunders önskemål oavsett var de befinner sig i världen,
säger Harri Koponen, vice koncernchef i TeliaSonera.

I avtalet ingår ett antal mervärdestjänster såsom Internet-accesser och
webb-hosting. Lösningen har en sådan kapacitet, att Stora Enso när som
helst kan ta steget över till IP-telefoni.

TeliaSonera tar också fullt ansvar för övervakning och service av
kommunikationslösningen. I trafikavtalet ingår telemötestjänster för
Stora Ensos svenska verksamhet.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Dan Strömberg, chef för Global Sales, TeliaSonera Sverige, 070-638 80 00
Lars Billström, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, 020 77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00100/wkr0002.pdf