Telia inför enklare prissättning på GPRS för företag

Telia inför enklare prissättning på GPRS för företag

Från och med i dag slopar Telia inträdesavgiften och den fasta avgiften
för mobil data (GPRS) till sina företagskunder. Kunderna kommer i
stället att betalar för den mängd data som skickas eller tas emot.
Priset börjar på 3,2 öre per kB (exkl moms) och sjunker i takt med att
förbrukningen ökar.

Telia slopar de tidigare prisvarianterna med inträdesavgift och fast
månadsavgift som visat sig vara en tröskel för användaren att komma
igång med mobilt internet. Den nya prissättningen innebär att ju större
datamängder som användaren skickar under en månad, desto lägre blir
trafikavgiften. Därmed kommer merparten av företagen att kunna sänka
sina kostnader för mobil data.

- Med den tidigare prissättningen var det svårt för våra
företagskunder att välja abonnemangsform. Genom den nya modellen blir
det lättare att överblicka kostnaderna och vi tror att det betyder att
fler företag kommer att börja använda mobilt internet, säger Erik
Heilborn, chef för segment Företag, TeliaSonera Sverige.

Med den nya prissättningen för Telia Mobile Online Work kommer ett
normalstort e-postmeddelande utan bilagor, att kosta cirka 10 öre att
skicka. Det ger en månadskostnad på 32 kr för en förbrukning på 1 Mb.
Därefter sjunker trafikavgiften så att användaren betalar 24 kr/Mb vid
en förbrukning upp till 5 Mb, 16 kr /Mb upp till 25 Mb, och för
användare som skickar större datamängder än 25 Mb per månad kostar det
12,80 kr/Mb .

Samtliga prisuppgifter är exkl moms.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
Lars Joelsson, TeliaSonera Sveriges presstjänst, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00370/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00370/wkr0002.pdf