Nyhetsbrev: TeliaSonera bidrar till katastrofhjälpen

De som drabbats av katastrofen i Asien behöver olika former av hjälp. TeliaSonera stödjer genom att upprätthålla och förenkla kommunikationerna, men förbereder också för ekonomiskt stöd. – TeliaSoneras bidrag till katastrofområdena består av flera delar: aktiviteter inom varje bolag, exempelvis gratis mobiltjänster till och från de drabbade områdena samt en gåva på 500 000 kronor till Röda Korset. Dessutom planeras att via det delägda Suntel på Sri Lanka, skänka pengar till återuppbyggnad av landet, säger Terje Christoffersen, ansvarig för Marketing, Products and Services.

I tisdags beslutade TeliaSonera, liksom många andra operatörer, att alla former av mobiltjänster till och från de drabbade områdena skulle vara i stort sett gratis. Beslutet genomfördes i Danmark, Norge och Sverige så fort det var tekniskt möjligt för att underlätta kontakten mellan anhöriga och de drabbade i Thailand, Indonesien, Indien och Sri Lanka. Genom samarbete mellan flera operatörer utökades under måndagen också kapaciteten till och från de drabbade områdena och alternativa vägar för teletrafiken skapades. Både i Sverige och Finland har TeliaSonera skänkt satellittelefoner som används i katastrofområdet där det lokala nätet blivit skadat och på en ort som till stor del har radioskugga.

På TeliaSonera Finlands initiativ har myndigheterna, med hjälp av resebyråernas namnlistor, börjat lokalisera alla mobiltelefonkunder som just nu finns i de drabbade områdena. TeliaSonera Finland och andra operatörer hjälper till i det arbetet.

I Sverige och Finland samverkar TeliaSonera med utrikesdepartementet, polisen och andra myndigheter för att skicka mass-sms till alla kunder i det drabbade området. Sms:n innehåller uppmaningar om att kontakta utrikesdepartementet eller den lokala ambassaden samt information om evakuering.

I Sverige har TeliaSonera förstärkt växelkapaciteten för utrikesdepartementet.
Telia Mobile i Danmark bistår det danska Röda Korset med kommunikationsutrustning i drabbade områden.

– Vår uppgift i en sådan här situation är att stötta samhället och förenkla användandet av våra tjänster, säger Leif Abrahamsson, Corporate Security.

Humanitär hjälp

Förutom de tekniska bidragen, så har norska Netcom beslutat att skänka en halv miljon norska kronor till SOS barnbyar i katastrofområdena. Inga SOS-barn eller byar har skadats av flodvågen. Hjälpinsatserna blir att ge barn som blivit föräldralösa trygghet i en SOS-barnby.

I Sverige samarbetar TeliaSonera med Röda Korset och TV4 och tillhandahåller olika tjänster utan avgift för att underlätta deras arbete.

- Utöver det stöd som vi ger via de aktiviteter vi redan har i gång, så skänker TeliaSonera också 500 000 kronor till Röda Korset, säger Terje Christoffersen.

Enheterna inom TeliaSonera bygger också upp beredskap för att stötta eventuellt drabbade medarbetare, anhöriga och kollegor på olika sätt.

Hjälp till återuppbyggnad

Stora delar av samhällsstrukturen drabbades av den flodvåg som svepte in över länderna. På Sri Lanka är TeliaSonera delägare i operatören Suntel.

– TeliaSonera kommer via Suntel bidra till en hjälpfond som instiftas på initiativ av Suntel, säger Terje Christoffersen.