TeliaSonera International Carrier lanserar tjänst för mobiloperatörer som möjliggör videosamtal via mobiltelefon

TeliaSonera International Carrier lanserar tjänst för mobiloperatörer
som möjliggör videosamtal via mobiltelefon

TeliaSonera International Carrier lanserar idag en ny tjänst för mobil-
operatörer, TeliaSonera 64K Clear Channel. Tjänsten gör det möjligt för
operatörerna att erbjuda sina kunder internationella videosamtal med
mycket hög kvalitet via mobiltelefon. Från start kan tjänsten levereras
till 38 olika länder världen över.

TeliaSonera International Carrier är en av de första carriers i världen
att lansera en 64 Kbit/s clear channel tjänst. Tjänsten gör det möjligt
för mobiloperatörerna att erbjuda sina kunder videosamtal med mycket hög
kvalitet via mobiltelefonen. TeliaSonera 64k Clear Channel har
utvecklats i nära samarbete med några av Europas ledande
mobiloperatörer, däribland TeliaSonera.

TeliaSonera International Carrier levererar tjänsten via sitt eget
helägda fibernät. Från och med idag kan tjänsten levereras till 38 olika
länder över hela världen. Antalet länder kommer att utökas i takt med
mobiloperatörernas efterfrågan.

- Som ett resultat av 3G-utbyggnaden ser vi en ökad efterfrågan från
mobil-operatörerna i att kunna erbjuda tjänster som till exempel
videosamtal via mobiltelefonen och att skicka videomeddelanden, säger
Eva Lindqvist, VD för TeliaSonera International Carrier. För
mobiloperatörerna är det avgörande att dessa tjänster håller
förstklassig kvalitet. Med TeliaSonera 64K Clear Channel kan vi nu
tillmötesgå deras efterfrågan.

Om TeliaSonera 64K Clear Channel
TeliaSonera 64K Clear Channel levereras över TeliaSonera International
Carriers helägda fibernät. Tjänsten tillhandahåller en transparent 64
Kbit/s clear channel förbindelse mellan mobila nät, vilket betyder att
ingen ekodämpning eller bitmanipulering utförs.
Om TeliaSonera International Carrier
TeliaSonera International Carrier är en nätgrossist som vänder sig till
fasta och mobila teleoperatörer, nätoperatörer och tjänsteleverantörer.
Företaget erbjuder internationella IP och telefonitjänster samt
bredbandskapacitet till destinationer i Europa och över Atlanten. Med
knytpunkter för trafikutbyte i både Europa och USA är det ett av de mest
kraftfulla och välskötta nätverken i branschen. TeliaSonera
International Carrier är ett helägt företag inom TeliaSonera koncernen.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Brendan Ives, produktchef, TeliaSonera International Carrier,
070-335 04 06

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/05/20040402BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/05/20040402BIT00830/wkr0002.pdf