Gemensam ansökan kan ge färre 3G-master och lägre investeringar

Gemensam ansökan kan ge färre 3G-master och lägre investeringar

TeliaSonera, Tele2, 3 och Vodafone lämnar i dag in en gemensam ansökan
till Post- och Telestyrelsen PTS om ändrade tillståndsvillkor för 3G-
utbyggnaden.
- Nu gäller det att skapa realistiska förutsättningar för den fortsatta
utbyggnaden, skriver operatörerna i sin ansökan.

Operatörerna avser att följa kravet på att täcka 8 860 000 personer i
Sverige men önskar två ändringar i tillståndsvillkoren från PTS:

· Lägre signalstyrka. Tester och erfarenhet visar att det går att
sänka styrkan i den så kallade pilotsignalen utan att det begränsar 3G-
användningen. En sänkning skulle innebära färre 3G-master och därmed
vara till nytta för bland annat miljö och kulturlandskap.
· Ändrad tidsplan. Villkoret för utbyggnadstakt bör vara en
täckning av minst
7 000 000 personer den 31 december 2004, 8 000 000 personer den 31
december 2005, 8 500 000 personer den 31 december 2006 samt 8 860 000
personer den 31 december 2007. Det rör sig således fortfarande om en
mycket hög utbyggnadstakt.

För att säkerställa den snabba utbyggnad, som krävs för att alla 3G-
licensinnehavare ska kunna uppnå tidsplanen kommer operatörerna att
inleda ett fördjupat samarbete om master i Norrland.

- Förändringarna är sunda ur ett samhällsperspektiv och förbättrar 3G-
marknaden för slutkunderna och andra intressenter, skriver TeliaSonera,
Tele2, 3 och Vodafone i sin gemensamma ansökan.

Om licensvillkoren ändras i enlighet med ansökan blir resultatet färre
3G-master, och därmed färre bygglov, hyres- och arrendeavtal och lägre
kostnader. Det leder också till en bättre miljö och mer tid att minska
den oro som finns för elektromagnetiska fält.

Dagens villkor från PTS fastställer att utbyggnaden skulle ha varit
färdig den 31 december 2003. Samtliga 3G-operatörer har tidigare
meddelat att dessa krav inte kan uppfyllas. Trots det så finns det inget
annat land i dag som har genomfört en så omfattande utbyggnad av 3G-
nätet som Sverige.

_____________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige tel. 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/28/20040628BIT00240/wkr0001.pdf