Förbättrat läge i telenätet men nu börjar småfelen visa sig

Antalet personer som fått tillbaka telefonerna är på lördagen 275 000 och antalet som saknar telefon har sjunkit till 24 600. En exakt siffra går inte att ange eftersom det i takt med att telefonstationerna kommer igång igen upptäcks nya fel som berör enskilda kunder. Det är allt från enkla fel till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd.

En del av felen av enklare slag kan lagas samma dag som de upptäcks, medan andra är komplicerade och kan kräva två reparatörers insats under en hel arbetsvecka.

En stor mängd teletekniker är extrainkallade även nu i helgen och målsättningen är att varje nytt kundfel ska vara lagat inom vad som är normal tid efter felanmälan, men i vissa områden med många fel kan det bli ytterligare flera dagars väntan på telefonen. Ännu längre väntan blir det där man måste dra helt nya telekablar och skogar och vägar fortfarande är oframkomliga.

På många platser görs provisoriska linjedragningar bara för att få igång telefonin och många arbeten kommer inte att slutföras permanent före sommaren. Det är ett omfattande detaljarbete som då återstår för teleteknikerna ute på fältet.

För att ta emot felanmälningar och kundförfrågningar har Telia satt in extrapersonal i kundtjänsterna, men väntetiderna där är just nu väldigt långa.

Antalet kunder länsvis utan telefon på lördagsmorgonen:

Blekinge: 1 300
Halland: 1 500
Jönköping: 3 300
Kalmar: 800
Kronoberg: 9 900
Skåne: 3 400
V Götaland 3 800
Östergötland: 500 -

Till redaktionen: Aktuella siffror uppdateras morgon och kväll på www.telia.se