Telia vann två Guldägg och ett Silverägg

- Det är naturligtvis väldigt roligt att vinna kreativa priser för den reklam vi gör, säger Karin Moberg, varumärkeschef på TeliaSonera Sverige. Även utan priser hade vi dock varit mer än nöjda med själva utfallet av vår reklam. Vi är idag uppe i en kännedom på 90 procent jämfört med historiskt låga nivåer på 40 procent tidigare år och reklamen är verkligen populär bland våra kunder.

De senaste åren har Telia konsekvent arbetat för att nå en samlad och konsekvent bild i sin marknadsföring. Ett viktigt led i detta arbete har varit samarbetet med reklambyrån Storåkers McCann.

Guldäggstävlingen, som anordnas för 44:e året i rad, arrangeras av Sveriges Reklamförbund.