TeliaSonera Januari-mars 2005

• Nettoomsättningen ökade 5 procent till 20 804 MSEK (19 767). • God utveckling i merparten av verksamheterna, men prispressen i Finland försämrade EBITDA-marginalen. • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 4 670 MSEK (4 822). • Nettoresultatet uppgick till 3 563 MSEK (3 649) och resultatet per aktie till 0,68 SEK (0,73). • Stark kundtillväxt (årsbasis): - 1,3 miljoner nya kunder i Norden och Baltikum - 1,5 miljoner nya kunder i Eurasien och 12,5 miljoner nya kunder i intressebolagen i Turkiet och Ryssland • Avtal om utökat ägande i Turkcell.

Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

Beställning av papperskopia av enskilda rapporter:
Tfn 0372-851 42
Fax 0372-843 56
www.teliasonera.se/ir