TeliaSonera och WM-data i avtal om IP-kommunikation och outsourcinguppdrag i Norden och Baltikum

TeliaSonera Sverige och WM-data har tecknat ett femårsavtal till ett värde av 140 miljoner kronor. Avtalet innebär att TeliaSonera ska uppgradera delar av WM-datas befintliga WAN-nät till TeliaSoneras IPVPN-baserade WAN-nät som stödjer flexibla IP-baserade kommunikationstjänster. TeliaSonera blir också underleverantör i WM-datas outsourcinguppdrag i Norden och Baltikum.

Affären är idag värderad till 140 miljoner kronor och värdet stiger i takt med att WM-data utökar sina outsourcingaffärer. Under avtalsperioden kommer delar av WM-datas WAN-nät att omvandlas till TeliaSoneras IPVPN- baserade WAN-nät, som stöder avancerade datakomtjänster.

- Allt fler företag upptäcker fördelarna med att gå över till en IPVPN plattform som stödjer moderna, flexibla IP-baserade tjänster som i sin tur både förenklar och effektiviserar företagens kommunikationslösningar. TeliaSonera är marknadsledande inom den här tekniken. Att WM-data, som är en av marknadens största leverantörer av IT-tjänster, har valt TeliaSonera som samarbetsparter ser vi som ett bevis på vår spetskompetens, säger Dan Strömberg, chef på Global Accounts, TeliaSonera.

Avtalet innebär också att TeliaSonera kommer att vara en viktig partner för WM-data i befintliga och kommande outsourcinguppdrag i Norden och Baltikum. De båda företagen är övertygade om att man genom sitt utbyte av tjänster kommer att nå en stärkt position på marknaden.

– WM-data följer hela tiden med i teknikutvecklingen för att kunna erbjuda marknadsledande tjänster som möter våra kunders behov. TeliaSonera är en framgångsrik leverantör med en stark tjänsteportfölj och genom vårt samarbete stärker vi vår konkurrenskraft i framtida affärer, säger Stefan Gardefjord, Sverigechef på WM-data.


_________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Dan Strömberg, ansvarig Global Accounts TeliaSonera, tfn 020-77 58 30