Företag i Skåne bland de bästa på ny mötesteknik

Enligt TeliaSoneras försäljningssiffror över antalet telemötestjänster är användandet av

telefonmöten en uppåtgående trend. Miljöaspekten, tidsbesparing och insparade slantar är

tydligen argument som biter på såväl anställda som chefer. TeliaSoneras sammanställning visar att företag i storstadsregionerna använder modern mötesteknik i större utsträckning än i andra delar av landet.– Rent logiskt borde företag på landsbygden använda telemötestjänster i större utsträckning

eftersom tjänsteresandet oftast tar längre tid och kostar mer. Företag i storstäderna är dock

bättre på att ta till sig ny teknik och använder telemötestjänster oftare, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.I kundundersökningen har Telia sammanställt hur många telefonmöten per kund som

genomfördes under förra året i respektive län. Företag på Gotland använder telefonmöten i

lägst utsträckning, men är också ett företagstätt län, vilket borgar för att många kunder och

leverantörer har kontor i närheten.– Telefonmöten kan självklart aldrig helt ersätta fysiska möten men fler företag bör bli bättre på att välja tillfälle när ska man resa eller när man kan diskutera frågorna via telefon. Det är viktigt av både ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Erik Hallberg.Tio-i-topp-lista antal telemöten per företag:

Stockholms län

Västra Götalands län

Skåne län

Västernorrlands län

Kronobergs län

Västerbottens län

Östergötlands län

Jönköpings län

Örebro län

Kalmar län

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30