Veidekke och TeliaSonera tecknar mångmiljonavtal för nordiska telefoni- och datatjänster

TeliaSonera har tecknat ett avtal med det nordiska byggbolaget Veidekke om en kommunikationslösning som binder samman Veidekkes kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn samt flera lokala kontor i Sverige. Avtalet löper på tre år till ett värde av cirka 60 miljoner kronor.

Veidekke är Norges största byggbolag och ett av de ledande i byggföretagen i Norden med 6250 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Genom avtalet med TeliaSonera får Veidekke en helnordisk lösning för sin mobiltrafik och ett högkapacitetsnät för datakommunikation.

– Vi har haft ett nära och välfungerade samarbete med TeliaSonera i flera år. TeliaSoneras nordiska fokus och starka närvaro i de länder där vi har verksamhet var viktiga komponenter när vi tecknade det nya avtalet, säger Börge Teigland, IT-direktör på Veidekke.

– Veidekke har valt en framtidssäker lösning med stora utvecklingsmöjligheter. Med DataNet och Telias mobilnät som plattform finns möjlighet att bygga på med unified communications genom att integrera ip-telefoni och video med företagets it-system, säger Sverker Hannervall, chef för företagsförsäljning på TeliaSonera.