TeliaSonera ökar sitt ägande i Ncell i Nepal

TeliaSonera ökar sitt ägande i TeliaSonera Asia Holding B.V. från 51 procent till 75,45 procent. TeliaSonera Asia Holding B.V. är ett holländskt holdingbolag som äger 80 procent i Ncell i Nepal och 100 procent i Applifone (varumärke Star-Cell) i Kambodja. TeliaSonera kommer att betala cirka 1 100 miljoner SEK (160 miljoner USD) för aktierna.

I och med detta ökar TeliaSonera sitt indirekta innehav i Ncell i Nepal från 40,8 procent till 60,4 procent. TeliaSonera förvärvar också en rättighet att öka sin ägarandel ytterligare i Ncell till 72,9 procent, förutsatt att vissa villkor infrias.

– Den här affären understryker TeliaSoneras strategi att öka ägandet i kärninnehav, som Ncell. Med en ung och stor befolkning, relativt låg mobilpenetration och växande ekonomi är Nepal en värdefull tillväxtmöjlighet för TeliaSonera. Vi fortsätter att investera i den framtida infrastrukturen för telekommunikation och tjänster i landet, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.

Samtidigt slår TeliaSoneras dotterbolag i Kambodja, Applifone (varumärke Star-Cell) ihop sin verksamhet med Latelz Co. Ltd. och dess varumärke Smart Mobile och blir en större operatör på den kambodjanska marknaden.

Under förutsättning att de kambodjanska myndigheterna ger sitt godkännande, kommer den nya operatören att arbeta under varumärket Smart Mobile och blir en större operatör på marknaden med mer än 850 000 kunder. TeliaSonera Asia Holding B.V., kommer att äga 25 procent av det nya bolaget efter transaktionen.


– Då den kambodjanska mobilmarknaden har präglats av hård konkurrens och stor kundomsättning är det naturligt med en konsolidering. Vi är nöjda med att kunna driva den utvecklingen och etablera en starkare mobiloperatör i Kambodja, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2010 kl 09.20.