TeliaSonera tammi–syyskuu 2011

Käyttökateprosentti parani edelleen ja kassavirta oli vahva

Kolmas vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,0 prosenttia 26 612 milj. Ruotsin kruunuun (26 873).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 0,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,4 prosenttia 7 307 milj. kruunuun (7 563).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,5 prosenttia 9 802 milj. kruunuun (9 756). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 36,8 prosenttiin (36,3).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 7,0 prosenttia 7 997 milj. kruunuun (8 599) osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pienenemisen vuoksi.

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 4 863 milj. kruunuun (5 988) ja osakekohtainen tulos 1,12 kruunuun (1,33).

 • Vapaa kassavirta kasvoi 5 106 milj. kruunuun (3 857).

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,3 miljoonalla, ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä kasvoi 3,7 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 164,4 miljoonaa.

 • Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 ovat pysyneet ennallaan.


Yhdeksän kuukauden jakso • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,6 prosenttia 77 231 milj. kruunuun (80 128).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 13 369 milj. kruunuun (15 948) ja osakekohtainen tulos 3,05 kruunuun (3,55).

 • Vapaa kassavirta pieneni 9 106 milj. kruunuun (11 159).


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”Olemme tyytyväisiä siihen, että tulos oli jälleen kerran vahva ja että vallitsevasta makrotalouden epävarmuudesta huolimatta kasvu jatkui. Kustannusten vähentämiseen tähtäävien hankkeiden vaikutus näkyi kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja säästötoimien kohteena olevat kustannukset kääntyivät laskuun neljän kustannusnousuja tuoneen vuosineljänneksen jälkeen. Käyttökateprosenttimme ennen kertaluonteisia eriä on nyt parantunut 12 peräkkäisen neljänneksen aikana rullaavalla 12 kuukauden jaksolla. Käyttökateprosenttimme on nyt 36,8 prosenttia eli parempi kuin kertaakaan kolmannella neljänneksellä vuoden 2006 jälkeen.


Palvelujemme kysyntä on vilkkaampaa kuin koskaan ennen, ja haasteenamme on osata muuttaa tämä kysyntä rahaksi. Kesän jälkeen olemme uudistaneet langattomien datapalvelujen tarjoomaa vastataksemme paremmin asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ja saadaksemme käyttötavat ja kuukausimaksut paremmin vastaamaan toisiaan. Toukokuussa laskimme dataverkkovierailuhintoja Pohjoismaissa ja Baltian maissa peräti 90 prosentilla. Sen jälkeen dataverkkovierailumäärät ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi. Vastaavia hinnoittelumalleja tullaan aikanaan lanseeraamaan muillakin markkina-alueilla.


Valokuituverkkoa laajennetaan kovaa vauhtia, ja tällä hetkellä 0,5 miljoonalla kaikkiaan 2,5 miljoonasta laajakaista-asiakkaastamme Pohjoismaissa ja Baltian maissa on valokuituyhteys. Lisäksi olemme nyt nopeaan tahtiin päivittämässä miljoonaa kupariverkossa toimivaa laajakaistaliittymää VDSL2-tekniikkaan, joka tukee paremmin HDTV:tä, tilauspalveluja ja verkkopelaamista.


Kasvu Eurasia-liiketoiminta-alueella oli kolmannen vuosineljänneksen aikana edelleen voimakasta, ja Kazakstanissa ylitettiin 10 miljoonan liittymän ja Nepalissa 6 miljoonan liittymän raja. On kiehtovaa seurata, kuinka langattomat datapalvelut kiinnostavat näissäkin maissa, ja olemme vakaasti päättäneet nousta johtavaan asemaan datapalveluissa toiminta-alueellamme. Ncell on jo nyt Nepalin johtava internetpalveluntarjoaja, ja tällä hetkellä 25 prosenttia Ucellin liikevaihdosta tulee lisäarvopalveluista.


Yksi strategiamme kulmakivistä on omistuksen kasvattaminen ydinliiketoiminnoissamme. Eräissä maissa, pääasiassa Euraasiassa, taloudellinen omistusosuutemme on suhteellisen pieni, vaikka meillä onkin täysi liikkeenjohtovastuu. Siksi olin erityisen tyytyväinen, kun solmimme syyskuussa aiesopimuksen Kazakhtelecomin kanssa omistusosuutemme kasvattamisesta kazakstanilaisessa Kcellissä 24 prosentilla plus yhdellä osakkeella suunnitellun listautumisannin yhteydessä.


Altimon kanssa solmimamme sopimuksen täytäntöönpanossa tärkeimmällä sijalla on Turkcelliin liittyvien riita-asioiden ratkaiseminen. Äskettäin annetut Geneven kansainvälisen kauppakamarin lopullinen päätös meidän hyväksemme ja Britannian Neitsytsaarten oikeuden päätös Altimon hyväksi ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Turkin pääomamarkkinoita valvovan viranomaisen (Capital Markets Board) antama uusi johtamis- ja hallintoperiaatteita koskeva asetus, jonka mukaan Turkcellin hallituksen riippumattomien jäsenten määrää on lisättävä kolmeen, on meille edullinen ja täysin pitkäaikaisten tavoitteidemme mukainen. Riippumattomien jäsenten määrän lisääminen ratkaisee umpikujatilanteen ja estää vähemmistöä kariuttamasta enemmistöpäätöksiä.”


Sisältöä koskevat kysymykset:


TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 19.10.2011 klo 7.15 (CET).