TeliaSoneran osakkeiden takaisinostotarjousta koskeva tarjousasiakirja ja tietolehtinen julkaistu

Finanssivalvonta on 21.2.2011 hyväksynyt TeliaSoneran tarjousasiakirjan koskien TeliaSoneran 18.2.2011 julkaistussa lehdistötiedotteessa kuvattua osakkeiden takaisinostotarjousta. Tarjousasiakirja on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (Osa I) sisältää muun muassa kuvauksen TeliaSonerasta sekä ehdot ja ohjeet takaisinostotarjoukseen liittyen. Toinen osa (Osa II) sisältää TeliaSoneran vuosikertomuksen 2009 sekä TeliaSoneran tammi - joulukuuta 2010 koskevan tilinpäätöstiedotteen.


Yllä mainittu tarjousasiakirja on suunnattu osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin. Tämän lisäksi TeliaSonera julkaisee myös takaisinostotarjousta koskevan tietolehtisen, joka on suunnattu osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Swedenin rekisteriin.


Tarjousasiakirja ja tietolehtinen ovat saatavilla 22.2.2011 alkaen TeliaSoneran kotisivuilla www.teliasonera.fi ja osoitteesta www.nordea.fi/sijoita.


Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista, levittää, jakaa tai muulla tavoin lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan missä tämän lehdistötiedotteen julkaisu, levittäminen, jakelu tai jakaminen voi olla sovellettavien säännösten nojalla kiellettyä. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopaperien ostosta tai hankinnasta missään maassa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Japani.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 22.2.2011 klo 08.00 (CET).