TeliaSonera tammi–maaliskuu 2011

Käyttökateprosentti parani merkittävästi  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,6 prosenttia 24 725 milj. Ruotsin kruunuun (26 190).

  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 4,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,9 prosenttia 7 716 milj. kruunuun (8 031).

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 1,5 prosenttia 8 812 milj. kruunuun (8 945). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 35,6 prosenttiin (34,2).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä pieneni 2,6 prosenttia 7 247 milj. kruunuun (7 444).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 1,6 prosenttia 4 646 milj. kruunuun (4 722) ja osakekohtainen tulos 1,04 kruunuun (1,05).

  • Vapaa kassavirta pieneni 2 587 milj. kruunuun (3 372), mihin vaikutti maksettujen verojen määrän kasvu 0,9 mrd. kruunuun.

  • Liittymien kokonaismäärä kasvoi konsolidoiduissa toiminnoissa 2,1 miljoonalla ja pieneni osakkuusyhtiöissä 1,2 miljoonalla vuosineljänneksen aikana. Liittymien kokonaismäärä oli 158,0 miljoonaa.

  • Konsernin kehitysnäkymiä vuodelle 2011 on tarkistettu tilinpäätöstiedotteesta 2010. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna noin 3 prosenttia.Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”Onnistuimme parantamaan käyttökateprosenttiamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakaan liikevaihto ei kasvanut ihan odotustemme mukaisesti. Vaikka Espanjan toimintojen parantunut kannattavuus jätettäisiin huomiotta, käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi lähes prosenttiyksiköllä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.


Eräillä pohjoismaisilla matkaviestinmarkkinoilla kasvu oli edellisiä neljänneksiä hitaampaa, mikä johtui sääntelyn vaikutuksista, matkapuhelinten myynnin pienenemisestä ja palvelujen liikevaihdon hienoisesta laskusta. Baltian maissa elpyminen antaa edelleen odottaa itseään. Espanjassa Yoigo kasvattaa edelleen markkinaosuuttaan, ja se teki positiivisen tuloksen vuosineljänneksen jokaisena kuukautena. Laitemyynnin liikevaihto oli kuitenkin aiempaa pienempi, ja myös palvelujen käytön kasvu hidastui Espanjan makrotalouden heikon tilanteen vuoksi.


Eurasia-liiketoiminta-alue on edelleen kasvuveturimme, ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ohitimme 30 miljoonan liittymän rajan konsolidoiduissa liiketoiminnoissamme, kun liittymämäärän kasvu jatkui voimakkaana Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Nepalissa. Broadband Services -liiketoiminta-alueella saavutimme erään virstanpylvään huhtikuussa, kun TV-liittymiemme määrä Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla ylitti miljoonan rajan. HDTV:n, verkkopelien ja tilauspalvelujen synnyttämä nopeampien yhteyksien tarve on lähes rajaton, ja ilmoitimmekin hiljattain päivittävämme Ruotsissa 800 000 laajakaistaliittymää VDSL2-tekniikkaan, mikä mahdollistaa merkittävästi suuremmat nopeudet asiakkaillemme.


Turkissa olemme päättäneet ilmaista kantamme aiempaa selkeämmin suojellaksemme oikeuksiamme osakkeenomistajana ja turvataksemme hyvän hallintotavan Turkcellissa. Olemmekin päättäneet ryhtyä oikeustoimiin Turkcellin hallituksen puheenjohtajaa vastaan tämän evättyä meiltä lailliset oikeutemme vähemmistöomistajana. Olen myös varma, että löydämme jonkin ratkaisun Turkcellin mutkikkaaseen omistustilanteeseen tämän vuoden aikana.


TeliaSoneran taloudellinen tilanne on edelleen vahva, ja olemme tyytyväisiä, että saatoimme palauttaa 10 mrd. kruunua osakkeenomistajillemme osakkeiden takaisinostotarjouksen kautta huhtikuussa. Etsimme jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyiseltä toiminta-alueeltamme tai sen lähistöltä, ja olemme julkisesti ilmaisseet kiinnostuksemme puolalaiseen Polkomteliin. Kaikki yrityskaupat punnitaan kuitenkin huolellisesti, jotta varmistetaan strategisten ja taloudellisten kriteeriemme täyttyminen.


Olemme laskeneet kasvuennustettamme liikevaihdon osalta, mutta odotamme edelleen käyttökateprosentin paranevan vuonna 2011, kun organisaatiossa tunnistetut kustannussäästötoimet alkavat vaikuttaa vuoden jälkipuoliskolla.”Sisältöä koskevat kysymykset
:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi