TeliaSonera allekirjoittaa aiesopimuksen omistusosuutensa kasvattamisesta Kcellissa suunnitellun listautumisannin yhteydessä

TeliaSonera ja Kazakhtelecom ovat allekirjoittaneet sitovan aiesopimuksen, joka liittyy Kazakhtelecomin aikomukseen toteuttaa Kcell-brändillä toimivan GSM Kazakhstan LLP:n listautumisanti. Tämä tukee Kazakstanin hallituksen pyrkimyksiä laajentaa ja kehittää Kazakstanin osakemarkkinoita. Aiesopimuksen mukaisilla liiketoimilla Kazakhtelecom myy osakkeensa listautumisannissa lukuun ottamatta 24 prosenttia plus yhtä osaketta, jotka TeliaSonera (tai TeliaSoneran tytäryhtiö Fintur Holdings) ostaa. Liiketoimet toteutetaan markkina-arvon perusteella. Osakkeiden mahdollinen myynti TeliaSoneralle ja listautumisanti edellyttävät, että kumpikin osapuoli täyttää tietyt ehdot.


Tällä hetkellä GSM Kazakhstan LLP:n omistavat Fintur Holdings (51 %) ja Kazakhtelecom (49 %). Fintur Holdings B.V.:n omistavat TeliaSonera (58,55 %) ja Turkcell (41,45 %).


”Olemme hyvin tyytyväisiä tästä aiesopimuksesta, sillä se merkitsee edistysaskelta TeliaSoneran keskeisten omistusten kasvattamiseen tähtäävän strategian toteutuksessa. Kcell toimii Euraasian suurimmalla markkina-alueella, missä se on saavuttanut selvästi markkinajohtajan aseman ja kasvanut huomattavasti vuosien aikana. Jos Kazakhtelecom myy meille lisäosuuden Kcellista, omistusosuutemme kasvaa yhtiössä, jossa meillä on jo nyt liikkeenjohdollinen ja liiketoiminnallinen vastuu. Odotamme innolla jälleen uuden merkkipaalun saavuttamista Euraasian kasvustrategiamme toteutuksessa", sanoo TeliaSoneran Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 21.9.2011 klo 08:30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.