TeliaSonera valmistautuu langattomien datapalvelujen kasvuun Kazakstanissa

TeliaSonera on solminut ehdollisen sopimuksen kazakstanilaisen Alem Communications -yhtiön WiMax-toimintojen ostamisesta. Ostettavat toiminnot sisältävät kuuden suuren kaupungin WiMax-verkon ja erityisesti arvokkaita 2,5/2,6 GHz:n taajuusalueen taajuuksia, jotka ovat sopivia käytettäväksi WiMaxin ja muiden langattomien tiedonsiirtotekniikoiden kanssa.

Lisäksi TeliaSonera on tehnyt Visor Groupin kanssa periaatesopimuksen, jonka mukaan molemmat yhtiöt tekevät välillisen vähemmistöinvestoinnin KazTransComiin. TeliaSoneralla olisi myös optio lisätä myöhemmin välillistä omistusosuuttaan KazTransComista (edellyttäen, että esimerkiksi ulkomaista omistusta koskeva paikallinen lainsäädäntö sen sallii). KazTransCom on listattu Kazakstanin pörssissä ja omistaa muun liiketoimintansa ohessa kansallisen kuituverkon Kazakstanissa. TeliaSoneran kazakstanilainen tytäryhtiö Kcell on myös allekirjoittanut viiden vuoden vuokrasopimuksen runkoverkon kapasiteetista KazTransComin kanssa.


”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme päässeet sopimukseen näistä tärkeistä liiketoimista. Niillä on suuri merkitys Kcellin johtoaseman säilymiselle Kazakstanin nopeasti kasvavilla langattomien datapalvelujen markkinoilla, ja ne vahvistavat strategista sitoutumistamme Kazakstanin matkaviestinteknologioiden ja  palvelujen kehittämiseen. KazTransComiin tehtävä investointi ja yhtiön kanssa solmittava sopimus varmistaisivat lisäksi sen, että Kcell saa tulevina vuosina runkoverkkokapasiteettia kilpailukykyisin hinnoin, millä tulee olemaan erittäin suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta datavolyymien jatkaessa voimakasta kasvuaan”, sanoo TeliaSoneran Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.


Kyseisten liiketoimien kokonaisarvo olisi 205 milj. Yhdysvaltain dollaria, josta Alem Communicationsiin liittyvän oston osuus on 170 milj. dollaria ja KazTransComiin liittyvien vähemmistöinvestoinnin ja optio-oikeuksien osuus olisi 35 milj. dollaria. Liiketoimet edellyttävät muun muassa viranomaishyväksyntöjä.
 


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 14.8.2012 klo 07.00 (CET).