TeliaSonera investoi uusiin 4G-taajuuksiin

TeliaSoneran suomalainen tytäryhtiö Sonera investoi uusiin 800 MHz:n taajuusalueen 4G-taajuuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut tammikuussa 2013 käynnistyneen taajuushuutokaupan tulokset, joiden mukaan Sonera varmisti itselleen huutokaupassa 2 x 10 MHz taajuuksia 800 MHz taajuusalueella.

Uudet taajuudet tekevät mahdolliseksi 4G-peiton merkittävän laajentamisen ja ne muodostavat tärkeän askeleen Suomen kattavimman liikkuvan laajakaistaverkon luomisessa. Asiakkaiden yhteyksien tarve vauhdittaa langattoman tiedonsiirron kasvua, ja taajuuksia hyödyntämällä voidaan rakentaa lisää kapasiteettia ja parantaa sisäkuuluvuutta verkon peittoalueella.


4G-verkon kapasiteetti ja korkeat nopeudet mahdollistavat mm. liikkuvan kuvan ja tv-palveluiden, verkkopelaamisen ja ammattisovellusten vaivattoman käytön.


800 MHz:n taajuusalueelle myönnettävät toimiluvat ovat voimassa 20 vuotta vuodesta 2014 lähtien. Uusien taajuuksien hinnaksi muodostui 41,2 MEUR mukaan lukien huutokaupan hallinnolliset kustannukset. Taajuusmaksut suoritetaan Viestintävirastolle viitenä vuosittaisena tasaeränä.


Sonera on jo rakentanut yli 40 % 4G-väestöpeiton 1800 ja 2600 MHz taajuuksilla. Uusien toimilupien ehtojen mukaan Soneran on rakennettava 3 vuodessa 95 % 4G-väestöpeitto ja 5 vuodessa 99 % peitto, jota laskettaessa huomioidaan jo rakennetun 4G-verkon peitto.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 30.10.2013 klo 14.25 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

  
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.