Vaalivaliokunta ehdottaa Mikko Kososta TeliaSoneran hallitukseen

Vaalivaliokunta täydentää ehdotustaan hallituksen jäsenistä ennen vuoden 2013 yhtiökokousta ja esittää kahdeksanneksi ehdokkaaksi Mikko Kososta, joka korvaa Tapio Kuulan.

Kuten vaalivaliokunta tiedotti 25. maaliskuuta, Tapio Kuula on ilmoittanut vaalivaliokunnalle, ettei hän asetu ehdolle TeliaSoneran hallitukseen vuosikokouksesta 2013 alkaen vakavan sairauden johdosta. Vaalivaliokunta nimittää hänen sijaansa Mikko Kososen ehdokkaaksi TeliaSoneran hallitukseen.


Tri Mikko Kosonen (syntynyt 1957) on ollut Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yliasiamies vuodesta 2008 alkaen, ja sitä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä Nokiassa (1984–2007), jossa hän toimi viimeksi strategia- ja tietohallintojohtajana. Mikko Kososella on taloustieteiden tohtorin tutkinto.


Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on eduskunnan alainen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää talouskasvua, kestävää kehitystä ja hyvinvointia tutkimuksen, kokeiluhankkeiden sekä sijoitustoiminnan keinoin.


Mikko Kososen lisäksi vaalivaliokunnan aiemmat nimitykset ehdokkaiksi ovat Marie Ehrling, Mats Jansson, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström ja Kersti Strandqvist.


Lisätietoja antaa vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kristina Ekengren: +46-8-405 58 02, kristina.ekengren@regeringskansliet.seTeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 28.03.2013, 0830 (CET).