Cecilia Edström lämnar uppdraget som kommunikationsdirektör i TeliaSonera

Cecilia Edström har varit kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen i TeliaSonera sedan maj 2008. Hon lämnar bolaget under sommaren 2013 på eget initiativ.

– Cecilia Edström har gjort fantastiska insatser under sina fem år som kommunikationsdirektör på TeliaSonera. Företaget har under denna tid gått igenom stora förändringar och här har kommunikationen under Cecilias ledning spelat en central roll. Jag beklagar att hon lämnar bolaget och önskar henne allt gott för framtiden, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Per-Arne Blomquist.