Viimeisimmät tiedot TeliaSoneran Uzbekistanin-investointeja koskevista tutkinnoista

TeliaSoneralle on ilmoitettu, että Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt tutkinnan TeliaSonerasta ja yhtiön Uzbekistanissa tekemistä liiketoimista, ja ministeriö on pyytänyt TeliaSoneraa toimittamaan asiaan liittyviä asiakirjoja. Lisäksi TeliaSonera on saanut Yhdysvaltain arvopaperi­markkinoita valvovalta elimeltä, SEC:ltä (U.S. Securities and Exchange Commission), pyynnön toimittaa Uzbekistaniin liittyviä asiakirjoja ja tietoja.


TeliaSonera ilmoitti 12.3. antamassaan lehdistötiedotteessa Hollannissa käynnistetystä tutkinnasta. Tämän tutkinnan yhteydessä Hollannin viranomaiset ovat pyytäneet vakuutta TeliaSonera UTA Holding BV:hen mahdollisesti kohdistettavien taloudellisten vaateiden varalta. TeliaSoneralla tällä hetkellä olevien tietojen mukaan pyydetty vakuus on suuruudeltaan 10–20 milj. euroa.


– Yhteistä kaikille viranomaisyhteyksillemme on se, että meiltä on pyydetty tietoja TeliaSoneran Uzbekistanissa tekemistä investoinneista ja niihin liittyviä asiakirjoja. TeliaSonera tekee kaikin tavoin yhteistyötä kaikkien viranomaisten kanssa, kuten se on tehnyt Ruotsin syyttäjäviranomaisen kanssa jo jonkin aikaa, saadakseen täyden selvyyden näistä asioista, sanoo TeliaSoneran viestintäjohtaja Peter Borsos.


Viime vuonna TeliaSoneran hallitus pyysi kansainvälistä asianajotoimistoa Norton Rose Fulbrightia tekemään perusteellisen selvityksen viimeaikaisiin liiketoimiin liittyvistä sopimuksista ja kumppaneista TeliaSoneran muissa Euraasian toiminnoissa. Lisäksi asianajotoimisto Mannheimer Swartling on tehnyt selvityksen erityisesti Uzbekistanissa tehdyistä investoinneista, ja selvityksen tulokset esiteltiin viime vuonna.


TeliaSonera on jatkuvasti tiedottanut toimenpiteistä, joihin yhtiössä on ryhdytty Norton Rose Fulbrightin selvityksen johdosta, ja yhtiö on myös toimittanut aineistot Ruotsin syyttäjäviranomaiselle.


  
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


  
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.
Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.