Uppdatering av översynen av närvaron på den spanska marknaden

I rapporten för det andra kvartalet uppgav TeliaSonera att det pågår en översyn av närvaron på den spanska marknaden. Idag har Jazztel gått ut med ett börsmeddelande om att det för tidiga samtal med TeliaSonera kring ett eventuellt bud på vår spanska verksamhet Yoigo. TeliaSonera bekräftar att det som en del av översynen för samtal med Jazztel liksom andra parter.