TeliaSonera och Ericsson i nytt 5G samarbete

TeliaSonera och Ericsson har inlett ett strategiskt partnerskap för att ge kunder i Stockholm och Tallinn möjlighet att uppleva 5G tjänster redan under 2018. Samarbetet bygger på båda företagens styrkor inom innovation och teknik samt förståelsen för hur ICT, digitalisering och det uppkopplade samhället påverkar kunder, affärer och samhällets utveckling

Baserat på TeliaSoneras och Ericssons gemensamma kunskap om och förståelse för både marknaden och kundernas behov kommer de två företagen att ta fram och beskriva inom vilka områden och tjänster 5G kan användas. Detta inkluderar såväl nya kommunikationstjänster och sakernas internet (Internet of Things) samt att analysera lönsamhetsmodeller och affärsmöjligheter för dessa tjänster.
     
Inom samarbetet kommer 5G tjänster att få upplevas redan under 2018 för kunder i Tallinn och Stockholm genom TeliaSoneras nät och Ericssons teknologi.
     
– Vår ambition är att alltid vara i teknikens framkant och erbjuda våra kunder och samhället i stort de bästa möjligheter som tekniken kan ge. Stockholm och Tallinn är två av världens mest uppkopplade städer och nu tar vi de till nästa nivå. 5G kommer att skapa helt nya innovationsmöjligheter, ekosystem och fantastiska tjänster till våra kunder. Jag kan inte vänta tills jag får se vilka nya möjligheter som 5G skapar i Stockholm och Tallinn, säger Johan Dennelind, VD och CEO TeliaSonera
     
– Fler och fler branscher inser värdet av digitalisering och uppkoppling. 5G kommer att förstärka det eftersom det byggs, inte bara för konsumenter, utan också för digitalisering av olika branscher och Internet of Things. Vi lanserade det första kommersiella 4G nätet ihop med TeliaSonera 2009 och vi kommer att ligga i framkant med 5G också, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef Ericsson.
     
Möjliga tillämpningar av 5G är till exempel e-hälsa med realtidsövervakning av patienter och distansbehandlingar; uppkopplade bilar och kritiskt viktig kommunikation mellan fordon (till exempel varningar, stöd för självkörande bilar); men även bättre nätkapacitet, täckning och energikonsumtion.
    
Sverige har sedan länge varit en pionjär som ICT-nation. Ericsson och TeliaSonera lanserade världens första 4G nät i Sverige tillsammans år 2009. Estland är ett av världens mest avancerade e-samhällen som tidigt insåg hur viktigt det digitala samhället är för ekonomin.
    
Enligt senas publicerade Ericsson Mobility Report kommer det att finnas 150 miljoner 5G abonnemang i slutet av 2021.
     

      
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


      
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.