Ändringar i Telia Companys koncernledning

Den 1 januari nästa år förändras Telia Companys organisationsstruktur. Den största förändringen är att Finland och Norge blir en del av koncernledningen. – Den nya strukturen kommer ytterligare att stärka affärsfokus och möjliggöra ett snabbare beslutsfattande samtidigt som den ökar effektiviteten på våra marknader i Norden och Baltikum. På samma gång behåller vi fokus på ansvarsfulla affärer, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef i Telia Company. 

Telia Companys verksamheter i Norge och Finland kommer från och med den 1 januari 2017 att lyftas in i koncernledningen. Abraham Foss, nuvarande VD för Telia Norge, kommer att tillsammans med Stein-Erik Vellan, ny VD för Sonera i Finland som ersätter nuvarande VD Valdur Laid, att kliva in i koncernledningen. Bolagets verksamheter i Litauen, Estland och Danmark kommer tillsammans att ledas av Henriette Wendt som för närvarande är Head of Corporate Development. Hon kommer i sin nya roll att förbli medlem av koncernledningen. Alla länder kommer att redovisas som separata enheter till marknader och tidigare regional ledning ersätts av personer i länderna samt från koncernfunktioner, allt för att ytterligare förbättra effektivitet och snabbhet.  
 
Corporate Holdings
Telia Companys innehav i Turkcell och Megafon kommer att hamna inom en ny enhet – Corporate Holdings. Denna nya enhet kommer att ledas av Robert Andersson som för närvarande är Head of Region Europe. Robert kommer i sin nya funktion att fortsätta vara en del av koncernledningen. Telia Companys intressen i Lettland – LMT och Lattelekom – kommer även de att bli en del av Corporate Holdings då de endast är delvis konsoliderade och Telia Company inte utövar operativ kontroll. Telia Carrier har ett världsomspännande fibernät och har börjat att förbättra resultat och kassaflöde i enlighet med den nya strategin. Telia Carrier är en viktig del av Telia Company och kommer också att bli en del av den nya enheten. Alla bolag kommer att redovisas separat till marknaden i enlighet med regler och förordningar.
 
Corporate Development upplöst
Corporate Development kommer i den nya organisationen att delas upp. Corporate Affairs (tidigare Legal Affairs) kommer att ta över ansvaret för Mergers and Acquisitions (M&A); People and Engagement kommer att ta över ansvaret för Sustainability och CEO Office kommer att ta över ansvaret för Group Strategy, Risk Management och Internal Audit (som rapporterar till Audit Committee). Ingrid Stenmark, Head of CEO Office, blir ny medlem av koncernledningen.
 
Emil Nilsson fortsätter som chef för Region Eurasien. Han rapporterar till Johan Dennelind som är ordförande för regionens styrgrupp. Enhetens tydliga mandat är att leverera i enlighet med uppsatta prioriteringar och att säkra att Telia Company över tid lämnar regionen på ett ansvarsfullt sätt.
 
Ethics & Compliance fortsätter att direktrapportera till bolagets VD.
 
”Fokus på effektivitet och transparens”
Johan Dennelind, VD och koncernchef i Telia Company, säger:
– Då vi fortsätter att lägga större fokus på våra verksamheter i Norden och Baltikum kommer den nya strukturen att öka transparensen samtidigt som den ökar effektiviteten på alla våra marknader. I den nya strukturen kommer även hållbarhet att fortsätta vara högprioriterat för Telia Company. Jag vill tacka Valdur Laid för hans hårda arbete med att transformera och lägga grunden för den spännande fas som vår verksamhet i Finland nu befinner sig i. Jag välkomnar Stein-Erik Vellan till Telia Company, en uppskattad och stark ledare. Jag ser även fram emot att arbeta ännu närmare vår norska VD Abraham Foss.  
 
Koncernledningen fr.o.m. den 1 januari 2017;   • VD & Koncernchef – Johan Dennelind

 • CEO Office / Strategy & Responsible Business – Ingrid Stenmark, SVP

 • Finance / Finance & Procurement – Christian Luiga, Chief Financial Officer, EVP

 • Communications and Division X – Peter Borsos, SVP

 • People and Engagement / Human Resources & Sustainability – Cecilia Lundin, SVP

 • Corporate Holdings – Robert Andersson, SVP (f.n. Head of Region Europe)

 • Corporate Affairs / Legal, M&A and Regulatory – Jonas Bengtsson, General Counsel, SVP

 • Global Services & Operations – Anders Olsson, Chief Operating Officer, SVP

 • Sverige/Telia Sweden and Skanova – Hélène Barnekow, CEO of Sweden, EVP

 • Danmark och Litauen och Estland – Henriette Wendt, Head of Cluster, SVP (f.n. Head of Corporate Development)

 • Norge – Abraham Foss, CEO of Norway, SVP

 • Finland – Stein-Erik Vellan, CEO of Finland, SVP


 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 08:45 CET.

 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.