Telia Company käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2013/2016 mukaiset sitoumukset

Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää 12.4.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon.
 
Täyttääkseen vuoden 2013 yhtiökokouksessa hyväksytyn pitkäaikaisen kannustinohjelman 2013/2016 mukaiset sitoumukset hallitus päätti ostaa takaisin enintään 125 000 osaketta. Osakkeiden ostot tapahtuvat 29.4.–9.5.2016 välisenä aikana. Takaisinostot tapahtuvat Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm) hintaan, joka on kulloinkin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin välillä. Telia Companyn rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 4 330 084 781. Yhtiöllä on hallussaan 4 588 omaa osaketta.
 
  
Telia Companyn AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 29.04.2016, klo 10:30 (CET).
   
Lisätietoja Telia Companyn lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, Telia Companyn internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @Teliacompany.
   
  
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin Telia Companyn ei voi vaikuttaa.
  
  
Telia Companyn on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta http://www.teliacompany.com/