Telia Company säljer sitt innehav i MegaFon

Telia Company har kommit överens om att sälja sitt innehav om 19,0 procent i MegaFon till Gazprombank. Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi att fokusera på Norden och Baltikum.

– Telia Company är en av grundarna av MegaFon och har från början aktivt medverkat till att företaget blivit ledande på den mobila och digitala marknaden i Ryssland. Vi sålde nyligen 6,2 procent av vårt innehav i MegaFon och nu sätter vi punkt för Telia Companys ägande i MegaFon helt i linje med vår strategi, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef Telia Company.

Telia Company säljer sitt innehav om 19,0 procent i MegaFon som har klassificerats som en finansiell tillgång, till ett pris av 514 RUB per aktie, totalt 60,6 GRUB (motsvarande cirka 8,6 GSEK) med en positiv pro forma effekt på nettoskuld/EBITDA med 0,3x. Gazprombank har åtagit sig att inte sälja ytterligare aktier i MegaFon under sex månader efter det att försäljningen har avslutats, om inte vissa undantag föreligger.

Telia Company har utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av parten som är involverad i transaktionen.

Gazprombank är Rysslands tredje största bank och finansierar köpet av aktier i MegaFon med tillgängligt kapital. Transaktionen inkluderar inte någon form av finansiering eller kreditgivning från Telia Company eller annan part. EU och USA har fört upp ett flertal ryska banker, däribland Gazprombank, på sanktionslistor. Gazprombank är föremål för EU:s kapitalmarknadssanktioner och för amerikanska Directive 1 sanktioner. Sanktionerna förbjuder amerikanska och europeiska företag från att direkt eller indirekt finansiera enheter som är föremål för sanktionerna. Transaktionen av Telia Companys innehav i MegaFon omfattar inte någon form av finansiering av Gazprombank eller någon handel i aktier eller andra värdepapper utställda av Gazprombank. Därför omfattas inte transaktionen av sanktionerna.

BofA Merrill Lynch, Citigroup och Morgan Stanley har agerat rådgivare åt Telia Company i transaktionen där Citigroup varit ledande bank. White & Case och Houthoff har agerat juridiska rådgivare.
 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 07.00 CET.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
None of Merrill Lynch International (“BofA Merrill Lynch”), Citigroup or Morgan Stanley or any of their respective affiliates or any of their or their affiliates’ directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to Telia Company, MegaFon, their subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.