Förändringar i Telia Companys koncernledning

Telia Company genomför förändringar i koncernledningen. Anders Olsson, Senior Vice President, operativ chef och chef för Global Services & Operations (GSO) på Telia Company har utsetts till Executive Vice President och vd för Telia Sverige. Magnus Zetterberg kommer att ersätta Anders Olsson som operativ chef och chef för GSO. Henriette Wendt, Senior Vice President och chef för Telia Companys verksamheter i Litauen, Estland och Danmark, kommer att lämna sin position och ersättas av Emil Nilsson som för närvarande är Senior Vice President och chef för Region Eurasien.

Anders Olsson har stor erfarenhet från telekommunikationsindustrin och arbetade i nästan 20 år på Tele2 där han var medlem i koncernledningen innan han 2016 började på Telia Company för att bli operativ chef och chef för Global Services & Operations (GSO).
  
Anders Olsson tillträder tjänsten som vd för Telia Sverige den 1 juni och ersätter då Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, som har varit tillförordnad vd för Telia Sverige.
   
Magnus Zetterberg kommer att ersätta Anders Olsson som operativ chef och chef för GSO. Han börjar senast i oktober och utses då till Senior Vice President och medlem av koncernledningen. Magnus Zetterberg har arbetat i telekommunikationsindustrin i 26 år och har bland annat varit ansvarig för teknik, forskning och produktutveckling, och vd för 3GIS och varit teknisk direktör för Telenor Norge sedan 2014.
   
– Jag är mycket glad över att Anders tar uppdraget att leda vår svenska verksamhet. Vi behöver ett starkt fokus på leverans i vår strategiska agenda med ett fortsatt transformationsprogram och kulturskapande tillsammans med kostnadsmedvetenhet och kommersiellt driv. Jag är glad över att vi har kunnat hitta en så stark efterträdare internt till posten som vd för Telia Sverige. Jag är också mycket nöjd med att få välkomna Magnus Zetterberg till Telia Company. Magnus omfattande kunskap om vår bransch är ett välkommet tillskott till Telia Company och GSO, säger Johan Dennelind.
  
– Det var ett lätt beslut att tacka ja till Sveriges mest spännande telekomjobb. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta det fantastiska arbete som den svenska organisationen gör för att bygga den nya generationens telekomföretag, säger Anders Olsson.
   
Henriette Wendt, Senior Vice President och chef för Telia Companys verksamheter i Litauen, Estland och Danmark, som började på Telia Company 2014, kommer att lämna sin post den 1 juni. Hon kommer att arbeta vidare i företaget under en period som ett stöd i viktiga projekt.
   
– Henriette har gjort ett utmärkt arbete för Telia Company, först som chef för Group Corporate Development där hon ledde införandet av strategin för den nya generationens telekomföretag och säkerställde implementeringen av en integrerad hållbarhetsstrategi. De senaste ett och ett halvt åren har hon som chef för våra verksamheter i Litauen, Estland och Danmark säkerställt att våra Teliavarumärken i Litauen och Estland har slagit in på rätt spår mot att bli integrerade och konvergerade marknadsledare, säger Johan Dennelind.
    
Emil Nilsson som för närvarande är Senior Vice President och chef för Region Eurasien, kommer att ersätta Henriette Wendt och ta plats i koncernledningen. Emil Nilsson kommer att fortsätta leda Region Eurasien.
   
– Emil har gjort ett enastående arbete med att behålla fokus i våra tillgångar i Eurasien samtidigt som det har pågått avyttringsprocesser där. Jag välkomnar Emil till den nya rollen och ser fram emot hans framtida bidrag i byggandet av en ledande, integrerad operatör i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind.
    
Telia Companys koncernledningen under ledning av Johan Dennelind kommer även i fortsättningen att bestå av elva medlemmar.

   
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
   

   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
    
     
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com