Återköp av aktier i Telia Company under vecka 2 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 7 januari 2019 till och med den 11 januari 2019 återköpt sammanlagt 4 700 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 7 januari 2019 till och med den 11 januari 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.
  DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)     Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK)     Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)     
7 januari 2019810 00042,807234 673 832
8 januari 20191 410 00042,804660 354 486
9 januari 2019400 00042,704017 081 600
10 januari 20191 480 00042,731563 242 620
11 januari 2019600 00042,629625 577 760

  Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 11 januari 2019 till 104 912 963 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.
  
  
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 11 januari 2019 har sammanlagt 104 912 963 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
  
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
  
Media
  
Ralf Bagner, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48                             
ralf.bagner@teliacompany.com
  
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 07.30 CET.
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.