Återköp av aktier i Telia Company under vecka 8 2020

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 17 februari 2020 till och med den 21 februari 2020 återköpt sammanlagt 2 629 227 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löpte mellan den 16 april 2019 och den 21 februari 2020, genomfördes i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 17 februari 2020 till och med den 21 februari 2020 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
17 februari 2020                     933 989 41,4488         38 712 723
18 februari 2020                     567 701 41,5573         23 592 121
19 februari 2020                     225 000 42,0644           9 464 490
20 februari 2020                     345 000 42,1464         14 540 508
21 februari 2020                     557 537 42,0378         23 437 629


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 21 februari 2020 till 119 908 673 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 21 februari 2020 har sammanlagt
119 908 673 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt fick återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:


http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-sharesFör ytterligare information, vänligen kontakta:Investerare

Andreas Joelsson, chef Investor Relations


Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.comMediaRalf Bagner, pressansvarig

Tel: +46(0)70 338 72 48


ralf.bagner@teliacompany.com                  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 07:30 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.  

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.