Lars-Eric Petersson luopuu uudelleenvalinnasta TeliaSoneran hallitukseen

Lehdistötiedote
10. joulukuuta 2002

Lars-Eric Petersson luopuu uudelleenvalinnasta TeliaSoneran hallitukseen

Lars-Eric Petersson on tänään ilmoittanut TeliaSoneran hallituksen
puheenjohtaja Tapio Hintikalle ja elinkeinoministeri Leif Pagrotskylle,
että hän ei ole käytettävissä valittavaksi uudelleenTeliaSoneran
hallitukseen sääntömääräisessä yhtiökokouksessa 2003.

Lars-Eric Petersson perustelee päätöstään elinkeinoministeri Leif
Pagrotskylle lähettämässään kirjeessä seuraavasti:

Kun vastaanotin Telian hallituksen puheenjohtajuuden edessämme oli kolme
tärkeää haastetta.

Ensinnä tutkia ja toteuttaa valmisteluja mahdolliseen pörssiin
listautumiseen.

Toiseksi löytää yhtiölle rakenne, joka voi turvata tulevan kehityksen ja
kasvun.

Kolmanneksi, eikä vähiten sillä taustalla, täydentää ja laajentaa
hallitusta ja antaa yritykselle erittäin pätevä ja vakaa johto, joka
kykenee viemään rakennetyön läpi.
Mielestäni nämä kolme haastetta olivat hallituksen tärkeimpiä tehtäviä
ja myös toimeksianto, jonka Telian omistajat odottivat meidän täyttävän.

Kun toimeksianto näiltä osin on nyt täytetty ja uutta yhtiötä
rakennetaan, koen tilanteen omalta osaltani luonnollisena ajankohtana
myös hallitustehtävästä luopumiselle

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, puh +46 8 713 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää Telian Soneran osakkeenomistajille ja optio-
oikeuksien haltijoille tekemään vaihtotarjoukseen liittyviä
tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, jotka eivät kuvaa
historiallisia tosiasioita, kuten lausumat koskien Telian ja Soneran
oletuksia ja odotuksia, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi tulevista olosuhteista. Telialla ja Soneralla
ei ole mitään velvollisuutta ja ne nimenomaisesti kieltäytyvät
päivittämästä tai muuttamasta tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden
tiedon perusteella tai tulevien tapahtumien valossa tai muusta syystä.

Tiettyjä henkilöitä koskevat rajoitukset osallistua vaihtotarjoukseen
Vaihtotarjousta ei tehdä sellaisille henkilöille, joiden kotipaikka on
Australiassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Italiassa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai joiden rekisteröity osoite
on kyseisissä maissa tai alueilla, johtuen näiden maiden ja alueiden
arvopaperilainsäädäntöjen asettamista rajoituksista.

HUOMIOITAVAA
Soneran ja Telian yhdistyminen tullaan toteuttamaan Telian Soneran
kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuden haltijoille tekemällä
vaihtotarjouksella. Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö
myydä Telian osakkeita. Vaihtotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja on
saatavilla tarjousaikana seuraavista paikoista: Nordea Pankki Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n
arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä
Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja
www.sonera.fi/osakevaihto. Soneran arvopaperien haltijoiden tulee lukea
tarjousasiakirja huolellisesti ennen vaihtotarjouksen hyväksymistä
koskevan päätöksen tekemistä.

TeliaSonera is the telecommunications leader in the Nordic region. The
Group's home market is the Nordic and Baltic regions. TeliaSonera´s
overall focus is on best serving its customers in its core business and
creating value for its shareholders through stronger profits and cash
flows. TeliaSonera is listed on Stockholmsbörsen, Helsinki Exchanges and
NASDAQ. Pro forma net sales in 2001 amounted to SEK 80.9 billion and the
number of employees as per June 30, 2002 was 34,045.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT01040/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT01040/wkr0002.pdf