LUNASTUSTARJOUS SONERAN OSAKKEENOMISTAJILLE JA OPTIO-OIKEUDENHALTIJOILLE

LUNASTUSTARJOUS SONERAN OSAKKEENOMISTAJILLE JA OPTIO-OIKEUDENHALTIJOILLE

Telia AB [SSE:TLSN, aiemmin TLIA] on tänään ilmoittanut toteuttavansa
Sonera Oyj:n [HEX:SRA, NASDAQ:SNRA] osakkeista ja optio-oikeuksista
tekemänsä vaihtotarjouksen. Vaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen Telia
vaihtaa nimensä TeliaSoneraksi ja TeliaSoneran omistusosuus Soneran
osakkeista vastaa noin 95% Soneran osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä (laimentuminen huomioiden). Tämän johdosta TeliaSoneralla on
lain mukaan velvollisuus tarjoutua lunastamaan kaikki Soneran osakkeet,
mukaan lukien ADS-muotoiset osakkeet, ja Soneran optio-oikeudet
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 pykälän mukaisessa
lunastustarjouksessa.

Lunastustarjous

TeliaSonera tarjoutuu lunastamaan lunastustarjouksessa kaikki Soneran
osakkeet, mukaan lukien ADS-muotoiset osakkeet, ja Soneran optio-
oikeudet. Vastikkeeksi tarjotaan TeliaSoneran arvopapereita samalla
vaihtosuhteella kuin vaihtotarjouksessa tai vaihtoehtoisesti
käteisvastiketta.

Arvopaperitarjousvaihtoehto

TeliaSonera tarjoaa:
- Kustakin Soneran osakkeesta 1,51440 TeliaSoneran osaketta
- Kustakin Soneran ADS-muotoisesta osakkeesta 0,30288 TeliaSoneran ADS-
muotoista osaketta. Kukin Soneran ADS-muotoinen osake vastaa yhtä
Soneran osaketta ja kukin TeliaSoneran ADS-muotoinen osake vastaa viittä
TeliaSoneran osaketta
- Kustakin Soneran vuoden 1999 tai vuoden 2000 optio-ohjelman
perusteella liikkeeseen lasketusta optio-oikeudesta yhden vastaavan
TeliaSoneran optio-oikeuden. Kukin TeliaSoneran optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään 1,5 TeliaSoneran osaketta.

Käteistarjousvaihtoehto

Lunastustarjouksen hyväksyvät Soneran osakkeenomistajat ja optio-
oikeudenhaltijat voivat valita alla kuvatun käteismaksun Soneran
arvopapereistaan yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti tarjottujen
arvopaperien sijaan.

Kustakin Soneran osakkeesta/
ADS-muotoisesta osakkeesta 5,00 euroa/osake
Kustakin Soneran 1999A-
optio-oikeudesta 0,96 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 1999B-
optio-oikeudesta 0,23 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000A1-
optio-oikeudesta 0,02 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000B1-
optio-oikeudesta 0,02 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000C1-
optio-oikeudesta 0,02 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000A2-
optio-oikeudesta 0,34 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000B2-
optio-oikeudesta 0,34 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000C2-
optio-oikeudesta 0,34 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000A3-
optio-oikeudesta 1,11 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000B3-
optio-oikeudesta 1,11 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000C3-
optio-oikeudesta 1,11 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000A4-
optio-oikeudesta 1,66 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000B4-
optio-oikeudesta 1,66 euroa/optio-oikeus
Kustakin Soneran 2000C4-
optio-oikeudesta 1,66 euroa/optio-oikeus

Tarjousaika ja vastikkeen toimittaminen

Lunastustarjous alkaa niin pian kuin mahdollista
lunastustarjousasiakirjalle tarvittavien viranomaislupien saamisen
jälkeen ja lunastustarjousaika on vähintään yksi kuukausi. TeliaSonera
arvoi lunastustarjouksen alkavan ennen vuoden 2002 loppua.

TeliaSoneran arvopaperit, jotka lasketaan liikkeeseen vastikkeeksi
niistä Soneran arvopapereista, joiden osalta lunastustarjous on
hyväksytty, toimitetaan arvo-osuustileille arviolta lunastustarjouksen
päättymistä seuraavana 11. pankkipäivänä. Käteisvastike niistä Soneran
arvopapereista, joiden osalta lunastustarjous on hyväksytty, maksetaan
arviolta viiden pankkipäivän kuluessa siitä kun TeliaSonera vastaanottaa
lunastustarjouksen hyväksymisen.

Lunastusmenettely

Koska TeliaSonera hankki vaihtotarjouksen yhteydessä enemmän kuin
yhdeksän kymmenesosaa Soneran osakkeista, TeliaSoneralla on oikeus
vaatia Soneran osakkeenomistajia, mukaan lukien ADS-muotoisten
osakkeiden omistajat, myymään jäljellä olevat osakkeensa osakeyhtiölain
mukaisessa lunastusmenettelyssä. TeliaSonera on tänään aloittanut
kyseisen lunastusmenettelyn ilmoittamalla Soneralle
lunastusvaatimuksestaan. TeliaSonera aikoo edetä lunastusmenettelyssä
viivyttelemättä ja arvioi saavansa omistusoikeuden kaikkiin jäljellä
oleviin Soneran osakkeisiin vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana.
TeliaSonera arvioi, että lunastushinta maksetaan vuoden 2003 kolmannen
vuosineljänneksen aikana niille Soneran osakkeenomistajille, joiden
osakkeet lunastetaan lunastusmenettelyssä.

Vaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen Sonerasta on tullut TeliaSoneran
tytäryhtiö ja osa TeliaSonera-konsernia.

Aikomuksena on lopettaa julkinen kaupankäynti Soneran osakkeilla ja
1999A-optio-oikeuksilla ja poistaa ne Helsingin Pörssin listalta
viipymättä sovellettavien sääntöjen ja määräysten sen salliessa.
Kaupankäynti Soneran ADS-muotoisilla osakkeilla yhdysvaltalaisessa
Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä päättyi 6.12.2002.

SONERA OYJ

Jyrki Karasvirta,
viestintäjohtaja (vt)

JAKELU:
HEX
Keskeiset tiedotusvälineet


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00020/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00020/wkr0002.pdf